Nostradamus 2014:
Briefing på svenska

Nostradamus-briefing på svenska (november 2014)

Nostradamusprojektet hos Göteborg Film Festival kallade till en seminariedag med fokus på den nordiska film- och tv-branschen. Media-analytiker Johanna Koljonen (Rundfunk Media AB), redaktör för Nostradamus, inledde med en briefing som uppdaterar 2014 års Nostradamus-rapport.

Johanna talar bland annat om möjliga lösningar kring visningsfönster-problematiken; om lineär tv och “samtidighetsstrategier” –  sätt att skapa kulturella must-watch-ögonblick kring förinspelat material; om onlinevideotjänster som Twitch, Youtube och nya Vimeo; om överetableringen av amerikanskt kvalitetsinnehåll på den nordiska marknaden, samt utmaningarna kring branding av tv-innehåll.

Seminariet förverkligades med stöd av Lindholmen Science Park och Göteborgs stad.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *