Nostradamus 2015:
Samling i piratfrågan

Piracy-experterna möts för ett samtal med parterna om fakta och lösningar. Vad vet vi om piraterna? Vilka åtgärder är möjliga? Vad kan du göra?

Vi möter Klas Palmqvist (Nordisk Film), Daniel Westman (Stockholms Universitet), expert på rättsliga strategier kring piracy, Sara Lindbäck, nätbrottsexpert, Rättighetsalliansen, och Karin Lundén, civil utredare på Polisen i Region Väst.

 

Nostradamusprojektet på Göteborg Film Festival är ett samarbete med Lindholmen Science Parkmed stöd av Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co.

Sara Lindbäck är jurist och nätbrottsexpert, Rättighetsalliansen. Tidigare jurist på Antipiratbyrån. Var med och startade Rättighetsalliansen 2011. Rättighetsalliansen har varit den tongivande aktören i arbetet mot piratkopiering av film. Bland annat har deras utredningar lett till tillslag mot Pirate Bay, Swefilmer och Dreamfilm. Rättighetsalliansen arbetar i huvudsak mot olika former av nätbrott, tex illegal handel, olika typer av kränkningar och piratkopiering.

Karin Lundén är sedan 2013 civil utredare på Polisen i Region Väst med specialinriktning på immaterialrättsbrott. Övervägande del av utredningarna hon arbetar med rör brott mot upphovsrättslagen.

Klas Palmqvist är ansvarig för digital distribution och affärsutveckling på Nordisk film i Sverige och har över 25 års erfarenhet av underhållningsindustrin. Han har suttit som VD på ett flertal mediabolag och senast PAN Vision Publishing AB samt att han var delägare i Spiderbox Entertainment som Nordisk Film förvärvade. Vid sidan av detta så är också Klas ansvarig för Piracyfrågor i SVF (Sveriges Videodistributörers Förening).

Daniel Westman är expert på rättsliga strategier kring piracy. Forskare och lärare i rättsinformatik och IT-rätt vid Stockholms universitet. Intresserar sig för samspelet mellan informationstekniken och juridiken och arbetar med IT-relaterad juridik inom upphovsätt, skydd för personuppgift, yttrandefrihet och offentlighetsprincipen.

Johanna Koljonen, som leder samtalet, är redaktör för Nostradamusprojektet.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *