Nostradamus 2015: 
Daniel Westman: Juridiska perspektiv på strategier mot piracy

Image

Daniel Westman är expert på rättsliga strategier kring piracy. Forskare och lärare i rättsinformatik och IT-rätt vid Stockholms universitet. Intresserar sig för samspelet mellan informationstekniken och juridiken och arbetar med IT-relaterad juridik inom upphovsätt, skydd för personuppgift, yttrandefrihet och offentlighetsprincipen.

 

Nostradamusprojektet på Göteborg Film Festival är ett samarbete med Lindholmen Science Parkmed stöd av Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *