Nostradamus 2015:
Klas Palmqvist: Piracy i Norden 2015

Klas Palmqvist från Nordisk Film presenterar Sveriges Videodostributörers Förenings Mediavision-studie från våren 2015 och presenterar förslag på åtgärder. Piracyn ökar drastiskt och har blivit ett normbeteende i Norden – särskilt i Sverige.

Klas Palmqvist är ansvarig för digital distribution och affärsutveckling på Nordisk film i Sverige och har över 25 års erfarenhet av underhållningsindustrin. Han har suttit som VD på ett flertal mediabolag och senast PAN Vision Publishing AB samt att han var delägare i Spiderbox Entertainment som Nordisk Film förvärvade. Vid sidan av detta så är också Klas ansvarig för Piracyfrågor i SVF (Sveriges Videodistributörers Förening).

Nostradamusprojektet på Göteborg Film Festival är ett samarbete med Lindholmen Science Park med stöd av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborg & Co. Nostradamus analyserar förändringar i film och TV-branschen med fokus på den korta horisonten 3-5 år.

Image

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *